ANAC

LANAC насърчава разпространението на домашни морски свинчета (Cavia porcellus), насърчава развъждането, изучаването и усъвършенстването на различните породи, за да се увеличат знанията и усъвършенстването им като социални и привързани животни.
За постигане на социални цели ANAC насърчава инициативи, насочени към предоставяне на най-съвременни знания, свързани с благосъстоянието на домашните морски свинчета и пълно и живо съжителство между хората и морските свинчета, включително създаването на научни, технически и културни комисии и комитети;

- работи за създаването на национален регистър на морските свинчета, като се грижи за разпространението и използването му сред животновъди, частни собственици на морски свинчета, ветеринарни лекари, здравни компании;

- подкрепя подготовката и актуализирането на стюард и съдии, организиране на конкретни семинари и срещи;

- популяризира, признава, спонсорира и организира изложби и прегледи, насочени към популяризиране на познанията за морските прасета като цяло и по-специално за отделните породи, чрез директен обмен между животновъди и прости ентусиасти.

На 11 май 2013 г. в Берн (Швейцария) Общото събрание на Антанта Европене призна ANAC за единствената асоциация на животновъдите в Италия.


Видео: DICAS PARA PASSAR NAS PROVAS (Декември 2021).