Информация

Породи кози: Местни

Породи кози: Местни

Произход и дифузия

Това е най-разпространената коза в Италия. Много често това са генетични типове, вариращи в отделни области и чийто фенотип (особено по отношение на цвета на косъма и вида на рогата) се различава от една зона в друга поради ефекта на многократно кръстосване с породата с най-голямо влияние в района.

Консистенция: около 200 000 артикула

Морфологични и продуктивни характеристики

Трудно е да се изразим върху продуктивните и репродуктивни характеристики, тъй като те са променливи и като цяло се доближават до тези от породата, с която е била най-кръстосана. Когато продукцията е добра (поради присъствието на матска, сааненска или получена от Сирия кръв), не би било необходимо да се изхвърля липотезата (така или иначе внимателно да се оцени), за да започне развъждането, като се започне от местни кози, които да бъдат кръстосани по-късно с чисти човки от генетично най-близката порода ,

Източник: Раси и популации на Роберто Рубино

Местна коза


Видео: Опазване на местните породи (Ноември 2021).