Информация

Породи кучета: Carnian Hound

Породи кучета: Carnian Hound

Произход, класификация и история

Произход: Италия (Фриули).
F.C.I класификация: РАСКА НЕ ПРИЗНАВА

Карнианската хрътка е добре установен и широко разпространен исторически запас в планината и предпланините на Фриули до 70-те години на глътка век, особено в Карния.
Днес има само около петдесет екземпляра.

Общ аспект

Характер

Carnian Hound (снимка www.prosegugio.it)

Стандарт

НЕ ПРИЕМЕН

от www.prosegugio.it - S.I.P.S. Италианско дружество за прокудване на Луиджи Зачетти

Атлас на породи кучета от Vinattieri Federico - www.difossombrone.it


Видео: Най-опасните породи кучета (Ноември 2021).