Информация

Идеална почва за ябълкови дървета

Идеална почва за ябълкови дървета

изображение на ябълка върху дърво от Марек Космал от Fotolia.com

Въпреки че ябълковите дървета могат да растат в много видове почви, качеството на почвата може да повлияе на здравето на дървото и плътността на вашата реколта от ябълки. Чрез проверка на съществуващата ви почва и извършване на някои основни промени, ако е необходимо, можете да предложите на дървото си оптимални условия за отглеждане на плодове.

Основи на почвата

Ябълковите дървета могат да растат в почви, които са по-малко от идеални. Те обаче се справят най-добре в почви, вариращи от пясъчна глинеста почва до пясъчна глинеста глинеста почва, която се оттича много добре. Дренажът е важен за здравето на кореновата система на вашето ябълково дърво. Ако засаждате ново дърво, накарайте почвата да бъде тествана от земеделското ви разширение на окръга, за да видите от какви изменения може да се наложи. С някои изменения можете да отглеждате ябълки в райони, където почвите не са непременно идеални.

  • Въпреки че ябълковите дървета могат да растат в много видове почви, качеството на почвата може да повлияе на здравето на дървото и плътността на вашата реколта от ябълки.
  • С някои изменения можете да отглеждате ябълки в райони, където почвите не са непременно идеални.

Пясъчни почви

Ако почвата ви е прекалено песъчлива, добавете глина и компост за органични вещества. Точното количество, което трябва да добавите, ще зависи от качеството на почвата, с която започвате, но започнете с добавяне на 10 до 15 процента глина и около 20 процента компост. Глината ще спомогне за задържането на вода, а компостът ще добави хранителни вещества. Естественият пясък в почвата трябва да й помогне да се отцеди достатъчно бързо за вашето дърво.

Глинени почви

Тежките глинести почви задържат твърде много вода и могат да причинят проблеми с корените на вашето ябълково дърво. Ако почвата ви е предимно глина, добавете пясък и компост, за да създадете почва, по-подходяща за отглеждане на ябълки. Точното количество пясък и компост ще зависи от съществуващия състав на вашата почва, затова се консултирайте с вашия район за земеделие за точни съвети. За много твърди глинести почви обаче добавете около 30 до 40 процента пясък и около 20 процента компост за органични хранителни вещества.

  • Ако почвата ви е прекалено песъчлива, добавете глина и компост за органични вещества.
  • Ако почвата ви е предимно от глина, добавете пясък и компост, за да създадете почва, по-подходяща за отглеждане на ябълки.

Глинести почви

Много глинести почви може да не се нуждаят от много увеличаване. Дали е необходимо ще зависи от плътността на почвата и колко бързо се оттича. Ако вашата глинеста почва се оттича бавно, може да се наложи да добавите 10 до 20 процента пясък. В повечето случаи с глинеста почва не бихте добавили глина. Глинестите почви са склонни да задържат достатъчно вода за повечето ябълкови дървета.

Киселинност

Киселинността на почвата е много важна за производството на ябълки. Повечето ябълкови дървета се справят най-добре в почви с рН около 6,5. Вземането на почвата ви в земеделското разширение на окръга за анализ може да доведе до добри съвети относно състава на почвата и киселинността за вашето място на засаждане. Ако почвата ви е твърде алкална или по-висока от 6,5 pH, добавете неща като торфен мъх, сяра или редица други търговски продукти, за да създадете по-кисела почва. Ако почвата ви е силно кисела, може да се наложи да добавите прахообразен варовик.

  • Много глинести почви може да не се нуждаят от много увеличаване.
  • Ако вашата глинеста почва се оттича бавно, може да се наложи да добавите 10 до 20 процента пясък.


Гледай видеото: Здравословно хранене и хранителни добавки (Декември 2021).