Интересно

Как да определим стойността на кедровите дървета

Как да определим стойността на кедровите дървета

Стойността на кедровите дървета зависи изцяло от приложението. Въпреки че стойността на кедровото дърво за пейзаж може да бъде субективна, ценообразуването на кедрово дърво за дъски е много лесно. Използвайте калкулатора на дъската в секцията „Ресурси“, за да определите точно колко крака на дъската са в багажника на кедровото дърво.

Прокарайте рулетката нагоре отстрани на дървото до височина от около 4 до 5 фута. Това е височината на гърдите за измерване на диаметъра на дървото. Всички дървета се измерват на тази височина за диаметъра.

  • Стойността на кедровите дървета зависи изцяло от приложението.
  • Използвайте калкулатора на дъската в секцията „Ресурси“, за да определите точно колко крака на дъската са в багажника на кедровото дърво.

Дръжте рулетката хоризонтално до ствола на дървото на височина от 4 до 5 фута. Измерете диаметъра на дървото, като задържите нулевия край на лентата от едната страна на ствола на дървото и отчетете общата ширина на дървото. Като пример багажникът може да има ширина 16 инча на тази височина.

Отнемете приблизително 4 инча от общата ширина на кедровото дърво с диаметър 16 инча. Това ще бъде равно на 12 инча. Обикновено това ще бъде отрязано в дъскорезницата, за да се направят квадратни дъски. Разберете, че всички дървета се измерват, в по-голямата си част, с дължина 8 фута. Разберете също, че кракът на дъската е начинът, по който се измерват всички дъски. Един крак на борда е равен на парче дърво с дължина 12 инча, което е с дебелина 1 инч и ширина 12 инча.

  • Дръжте рулетката хоризонтално до ствола на дървото на височина от 4 до 5 фута.

Използвайте калкулатора, намиращ се в раздела Ресурси. Въведете 12 инча в раздела „Номинална дебелина“. Поставете 12 инча в полето „Номинална ширина”. И двете измервания, 12 инча, са равни на размера на крайния квадратен дървен материал, след като бъде изрязан на дъскорезница.

Въведете общата дължина на дъската - това обикновено е 8 фута. Обърнете внимание, че общите кадри от дъската са равни на 96 фута.

Намерете местната цена на цената на кедрова дъска, като се консултирате с местния дървесен пазар чрез услугата за разширяване на земеделието. Добавете това към полето за цени. Крайният отговор ще бъде цената на дървения материал от дървото.

  • Използвайте калкулатора, намиращ се в раздела Ресурси.
  • И двете измервания, 12 инча, са равни на размера на крайния квадратен дървен материал, след като бъде изрязан на дъскорезница.

Разберете, че може да не получите крайната цена на готовите дъски за вашата стойност. Трябва да вземете предвид разходите за прибиране на кедровото дърво, изтеглянето на трупа до мелницата и крайните разходи за рязане на дървен материал. В повечето случаи операторите на дъскорезници знаят тази цена и с удоволствие ще свържат крайната стойност с вас.

Можете също така да се свържете с местната детска градина във вашия район, след като направите основните измервания на ствола на дървото. Стойността на кедровото дърво ще варира, както правят всички пазари.

Различни райони около страната ще имат различни стойности, поставени върху кедрови дървета.

Консултирайте се с местната служба за разширяване на селското стопанство за имена на местните пазари на дървен материал. Тези пазари ще имат актуални цени на борда за много видове дървен материал.


Гледай видеото: Evolution vs. God (Ноември 2021).