Информация

Гъби: Xerocomus porosporus Imler

Гъби: Xerocomus porosporus Imler

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Xerocomus porosporus Imler
Синоними: Xerocomus truncatus Синг. сс. AUCT. Europ. т.ч.
Boletus porosporus Imler ex Watling

Морфологични характеристики

шапка: 2-11 см, кафеникаво жълто или маслинено кафяво, по-рядко кафеникаво червено, с пурпурно розови пукнатини.
каналчета:Детективски истории.
Пори: светло зеленикавожълт цвят, по-късно маслинено.
Стволовите: 4-7 х 1-1,5 см, червено, лилаво червено или ревенче червеникаво в централната зона.
месо: жълтеникав, без мирис.
спора: те са елипсоидално-субфузиформни по форма и имат характерен пресечен връх.

Xerocomus porosporus Imler (снимка www.ipet.gr)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка със заобикалящата растителна среда: симбиотична гъба.
Расте през лятото, в смесени гори.
ядивен, стъблото трябва да се изхвърли, тъй като е неразградимо.


Видео: Caloboletus Calopus and Boletus Chrysenteron, The Bitter Beech Bolete and the Red Cracked Bolete (Януари 2022).