Информация

Гъби: Tarzetta catinus (Holmskj .: Fr.) Korf & Rogers

Гъби: Tarzetta catinus (Holmskj .: Fr.) Korf & Rogers

Клас: Аскомицети
Научно наименование: Tarzetta catinus (Holmskj .: Fr.) Корф Роджърс
синоним: Postularia catinus (Holmskj .: Fr.) Fuckel

Морфологични характеристики

Carpoforo: чашковидна, широка 2-5 см, с правилен ръб, обикновено обърнат навътре, от кремавожълта до охра, гладка вътрешна част, външна част с минутна брашнеста или леко влакнеста гранулация.
Стволовите: отсъства или просто спомена.
месо: почти бял, жилав ..
спора: елиптични трениращи.

Tarzetta catinus (Holmskj .: Fr.) Корф Роджърс (снимка www.actafungorum.org)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: сапрофитна гъба. Среща се главно под букови дървета, през лятото.
Добра ядливост: безполезно.


Видео: Tremella encephala (Януари 2022).