Информация

Гъби: Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.

Гъби: Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.

Клас: Аскомицети
Научно наименование: Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.
Вулгарно име:
Синоними: Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. - Morchella bohemica Krombh.

Морфологични характеристики

Hat: 5-6 см, камбанулатно-конусовидни, гъбести, лешникови, без стъбло
Стволовите: кабелът е много дълъг в сравнение с размера на шапката; той е бял и има крехка и гъбеста консистенция
Месо: бяла, със сложна структура, образувана от извити елементи, по-скоро къса и голяма.
Spore: гладка, жълта в насипно състояние.

Ptychoverpa bohemica (Кромб.) Буд. (снимка www.northerncountrymorels.com)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка със заобикалящата растителна среда: сапрофитна гъба. Вирее през пролетта в тревисти райони на гората.
Хранителност: подобна на Morchelle.


Видео: Где растут грибы сморчки (Януари 2022).