Информация

Гъби: Mutinus caninus

Гъби: Mutinus caninus

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Mutinus caninus (Huds. Ex Pers.) Fr.

Морфологични характеристики

шапка: плодородният цилиндричен съд (диаметър до 0,8 см и дължина до 1,5 см), заострен, със или без апикален отвор; първо зеленикаво за глезена, след това червено за долната повърхност.
Стволовите: дължина до 12 см (диаметър 0,5-0,8 см), цилиндрична, която се стеснява в основата, която се отделя лесно от волвата; белезникав или лек лешник.
месо: крехка, с малки дупки, леко неприятен вкус.
вьолва: яйце или круша в началото, с удължени мицелни корени в основата; покрити със слуз, в който е поставено стъблото.
спора: елипсоидален.

Mutinus caninus (Huds. Ex Pers.) Fr. (снимка Arturo Baglivo www.actafungorum.org)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: сапрофитна гъба.
Расте в широколистни гори, във влажни зони, близо до гниещи растителни остатъци.
негоден за ядене.


Видео: Stinkmorchel, Gichtmorchel, Hexenei, Leichenfinger, Satyr, Aasmorchel, Phallus impudicus (Декември 2021).