Информация

Гъби: Melanoleuca vulgaris

Гъби: Melanoleuca vulgaris

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Melanoleuca vulgaris (Pers.) Murrill
Синоними: Melanoleuca polioleuca - Agaricus melaleucus - Tricholoma melaleucum var. polioleucum.

Морфологични характеристики

шапка: 6-10 см, месести, първо изпъкнали, след това плоски, с повече или по-малко видими пъпки, гладки, сиво-кафяви, когато са мокри, бледо сиви при сухо време.
хриле: гъста, камерна, бяла откровена.
Стволовите: 6-10 х 0,6-1,2 см, пълно набраздено, фибрилоза, еластична, малко уголемена в основата, кафеникава.
месо: белезникав при сухо време, пепеляв при влажно време, без особена миризма и вкус.
спора: бял.

Melanoleuca vulgaris(снимка www.pilz-baden.ch)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: сапрофитна гъба.
Вирее на поляни, пасища и в горите както на иглолистни дървета, така и на широколистни дървета, през лятото-есента.
Дискретно годни за консумация.


Видео: За гъби Манатарки в Стара Планина. (Януари 2022).