Информация

Гъби: Lepiota helveola

Гъби: Lepiota helveola

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Lepiota helveola Bres

Морфологични характеристики

шапка: 3-6 см, първо полусферично, след това сплескано, леко изпъстрено, от розово до червеникавокафяво, с по-тъмни люспи, люспести по ръба.
хриле: дебел и свободен, бял.
Стволовите: 2-4 х 0,4 см, конкорд към шапката, люспест под мимолетен пръстен.
месо: бяло, което има тенденция към червено. Леко сладка миризма.
спора: бял.

Лепиота хелвеола(снимка Giancarlo Partacini www.mtsn.tn.it)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: сапрофитна гъба.
В края на гората, късна есен.
отровен: подобно на много други малки лепиоти (внимавайте, не събирайте), това може да причини сериозно отравяне поради наличието на Хелвелова киселина.


Видео: Recoleccion de Setas Silvestres - Macrolepiota o Parasol Supervivencia y Bushcraft (Януари 2022).