Информация

Гъби: Lactarius piperatus

Гъби: Lactarius piperatus

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Lactarius piperatus (L.) Pers.
Синоними: Agaricus piperatus - Agaricus amarus
Общо име: Peveraccio

Морфологични характеристики

шапка: 5-15 см, първо изпъкнала, след това фуниевидна, бяла, често оцветена с охра с възрастта, с напукване на повърхността.
хриле: много гъста и тясна, разклонена, вилица близо до стъблото, кремаво-бяла.
Стволовите: 3-8 х 1-3 см, съцветен към шапката, къс, фино пруинозен, сбръчкан.
месо: бяло, петна от зелено-синьо, твърдо, без особена миризма, много остър вкус.
латекс: бял, много пиперлив.
спора: бял.

Lactarius piperatus(снимка Cinzia www.actafungorum.org)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: гъба симбиот.
Расте на групи в иглолистните и широколистни гори, през лятото-есента.
годността за консумация: непрепоръчителен за много пиперлив вкус.


Видео: Pilze suchen - Reizker und Co (Ноември 2021).