Информация

Гъби: Lactarius porninsis

Гъби: Lactarius porninsis

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Lactarius porninsis Rolland
Синоним: Agaricus aurantiacus - Lactarius aurantiacus
Вулгарни имена: Млечна гъба - Laresot

Морфологични характеристики

шапка: 3-7 см, понякога оранжево с концентрични кръгове, вискозни за иначе суха влажност.
хриле: плътен, леко паднал на стъблото, първо бял, след това охрено-оранжев.
Стволовите: 3-6 х 0.8-1.5 см, първо пълен, след това кухо, светло оранжев.
месо: бяло или оранжево жълто; мирис на портокалова кора и горчив вкус.
спора: жълтеникав.

Lactarius porninsis

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: гъба симбиот.
Среща се в лиственица. Лято-есен.
Не трябва да се консумира, като повечето бял латекс Lattari. Може да причини стомашно разстройство.


Видео: Lisičarka - Cantharellus cibarius (Януари 2022).