Информация

Гъби: Fomitopsis cytisina

Гъби: Fomitopsis cytisina

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Fomitopsis cytisina (Berk.) Bondartsev Singer
Синоними: Polyporus gibbosus - Placodes incanus - Perenniporia fraxinea

Морфологични характеристики

шапка: голяма, голяма, равна, но неправилна повърхност, хълбеста, с тънка, томентоза, охра до сива, а след това кафеникаво-черно гребена, широка 40-100 см и 40 изпъкнали, с дебелина 4-6 см, често имбригато или пораснал, работи върху вертикалния субстрат.
каналчета: слоеста, с дължина до 1,5 см, светлокафява.
Пори: от закръглено до ъглово, кремаво.
спора: хиалин.

Fomitopsis cytisina

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: паразитни и сапрофитни гъбички.
Расте особено на пепел, но също и на черни скакалци и други широколистни дървета.
негоден за ядене.

Видео: Use of bupropionis to improve smoking cessation success rates (Октомври 2020).