Информация

Гъби: Coriolus versicolor

Гъби: Coriolus versicolor

Клас: Базидиомиомицети
Научно наименование: Coriolus versicolor (L .: Fr.) Pil.
Синоним: Trametes versicolor

Морфологични характеристики

шапка: 3-12 см, безстеблени, тънки, с концентрични участъци, сатенено лъскави и голи, редуващи се с кадифени и непрозрачни области, с много променлив цвят, от чернокафяв до кафеникав, червенокафяв, зеленикав, с остър, вълнообразен ръб и lobed.
каналчета: бели.
Пори: много малък, кръгъл, първо бял, а след това жълт или червеникавожълт.
месо: бяло, кожено.
спора: бял.

Coriolus versicolor

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: сапрофитна гъба.
Много често се среща на пънове през цялата година.
ядливост: безполезно.


Видео: Turkey Tail Extract 2018 - Super easy to make. very healthy mushroom -Trametes versicolor tincture (Декември 2021).