Информация

Гъби: Китоцибена геотропа

Гъби: Китоцибена геотропа

Клас: Базидиомиомицети
Научно наименование: Clitocybe geotropa Bull .: Fr.) Quél.
Синоним: Agaricus geotropus
Общо наименование: Геотропен агарик

Морфологични характеристики

шапка: 4-10 см, месести, първо изпъкнали, след това плоски, притиснати в центъра с лек шум, гладък, влажен, жълто-оранжев, с неотклонен ръб.
хриле: дебел, разтегателен, далечен, първо белезникав, а след това крем.
Стволовите: 8-15 х 1,5-3 см, пълен, здрав, уголемен в основата, конкордиран към шапката.
месо: бяла, твърда, безвкусна, с мирис на плод или лавандула.
спора: бял.

Клитоцибелна геотропа (снимка www.karlosnet.com)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: сапрофитна гъба.
Расте на групи по ливади и пасища през есента.
Отлично годни за консумация.