Информация

Гъби: Clavulina rugosa Clavaria rugosa

Гъби: Clavulina rugosa Clavaria rugosa

Клас: Базидиомиомицети
Научно наименование: Clavulina rugosa
Синоним: Clavaria rugosa

Морфологични характеристики

Carpoforo: 5-12 см височина, бяла, проста или леко разклонена, уголемена в горната част, широка до 1 см, неправилна и набръчкана, туберкулатна, бръчкана, няколко разклонения, неравномерна.
месо: бял, пълен, твърд, с неясна миризма и вкус.
спора: бял.

Clavulina rugosa (снимка Ján Šuvada www.nahuby.sk)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: сапрофитна гъба.
Вирее пестеливо в гората и съседните поляни, от лятото до есента.
ядивен.


Видео: Krause Glucke, Fette Henne, Cauliflower Mushroom, Riesenmorchel, Sparassis Crispa (Декември 2021).