Информация

Гъби: Boletus torosus Fr.

Гъби: Boletus torosus Fr.

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Boletus torosus Фр

Морфологични характеристики

шапка: шапката (диаметър 10 (20) см), жълта само на първичния етап, следователно с дълги сиво-зелени тонове, може да придобие най-разнообразни цветове в напреднала възраст, дори сметана, оранжево или червеникаво.
каналчета: жълто, adnati.
Пори: Жълто, когато узреят стават оранжеви и накрая червенокръвни.
Стволовите: жълто с концветен модел, след това червено с възрастта, луковично.
месо: бързо се превръща в синьо-виолетов, в основата на стъблото придобива червеникаво докосване.
спора: елипсоидална или вретенообразна, кафяво-маслинова в насипно състояние.

Boletus torosus Fr. (снимка http://jlcheype.free.fr)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка със заобикалящата растителна среда: симбиотична гъба.
Расте в широколистни гори, особено под дъб и бук, като предпочита варовити почви.
Хранителност: подозрителна.


Видео: Foraging for Porcini Mushrooms. Mushroom Pasta (Декември 2021).