Информация

Гъби: хайвер от Boletinus

Гъби: хайвер от Boletinus

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.
Синоним: Boletus cavipes

Морфологични характеристики

шапка: 5-18 см, първо полусферични или конусовидни, след това почти вдлъбнати, червеникавокафяви, в началото с остатъчна бяла граница на частичния воал, суха кутикула с кичури кафяви вили.
каналчета: къса, близо до плътта, първо жълта, след това зеленикава.
Пори: радиален ромбоид, първо сярно жълт, след това зеленикав.
Стволовите: 5-8 x 0,6-3 cm, куха (оттук и името), малко ключична форма, съцветен с шапката надолу, с белезникав и флокулентен пръстен.
месо: нежен, жълтеникав, непроменен, преди особена миризма и вкус.
спора: жълтеникаво-маслинено.

Болевинови хайвеи(снимка www.gobe.si)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: гъба симбиот.
Много често срещан под иглолистни дървета (особено лиственица), края на лятото-есента.
Средно ядлив.


Видео: Домашна майонеза (Ноември 2021).