Информация

Гъби: Anthurus archeri

Гъби: Anthurus archeri

Клас: Базидиомицети
Научно наименование: Anthurus archeri (Беркли) Фишер
синоним: Clathrus archeri (Berk.) Dring

Морфологични характеристики

Carpoforo: Овул 4-4 х 3-4 см, леко потънал в земята, с белезникав перидий, който е с кафяви петна. Карпофор с 4-7 кавернозни ръце, алвеоларен и крехък, червен, с дължина около 10-12 см, атенюиран на върха, просто розово бяло разливане. Глеба по вътрешната повърхност на ръцете тъмнозеленикав, слуз и плодороден. Корен с аромат.
спора: сивкав, вграден в слузта.

Anthurus archeri(снимка www.idsystem.cz)

Годивоспособност, местообитание и наблюдения

Връзка с околната среда на растенията: сапрофитна гъба. Расте в кисели почви, богати на гниещи остатъци от дърво, може да се консумира в яйце състояние, без перидий и слуз. Посветен на ирландския миколог У. Арчър.
Негодни за консумация.


Видео: Devils Fingers Timelapse (Декември 2021).